نوشته ها

یادگیری زبان فرانسه

اگر می خواهید در مورد تحصیل در فرانسه بخوانید، اینجا کلیک کنیدهمانطور که می دانید برای مهاجرت به فرانسه باید به زبان فرانسوی آشنایی کامل داشته باشید. در زیر قصد داریم به صورت کامل به سوالات شما از جملهآیا زبان فرانسوی سخت است؟چگونه می توان زبان فرانسوی را سریع و موثر آموخت؟بپردازیم.باید بدانیم که ادامه

سیستم دانشگاهی فرانسه

اگر می خواهید در مورد تحصیل در فرانسه بخوانید، اینجا کلیک کنیددانشگاه های فرانسهدولت کشور فرانسه به تحصیل و آموزش بسیار ارزش قائل هستند به همین منظور 23 درصد بودجه ملی را به آموزش اختصاص داده اند. عمده دلایل اصلی انتخاب کشور فرانسه برای تحصیل کیفیت آموزش و تحصیل رایگان می باشد. کشور فرانسه با دارا ادامه

مهاجرت به فرانسه از طریق ازدواج

شما در وب سایت رسمی موسسه مهاجرتی ورسای هستید، شما می توانید سوالات تخصصی خود در رابطه با مهاجرت به فرانسه را از مشاورین ما بپرسید. مقاله ای که در این صفحه آماده کرده ایم نکات بسیار مهم را در رابطه با مهاجرت به فرانسه از طریق ازدواج را مطرح کرده است.اول از همه بدانیم تفاوت تابعیت فرانسه و اقامت ادامه

OPFUN-EICLE ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮهنگ و زﺑﺎن های ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﻪ OPFUN-EICLE ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪOPFUN EICLE در ﺳﺎل 2016 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮى زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان ﺑﻰ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ادامه

ویزای کاری در فرانسه

 شرایط عمومی ویزای کار فرانسهفرانسه یکی از کشور های بزرگ اروپا محسوب می شود و با داشتن جاذبه های فراوان توانسته اقامت خوشایندی را برای مسافران خود بسازد. فرانسه جز کشور های مهاجر پذیر است و یکی از راه های گرفتن ویزای این کشور از طریق ویزای کاری است. کشور فرانسه از نظر نیروی کار حرفه ای بسیار دچار ادامه

سرمایه گذاری در فرانسه

کشور فرانسهفرانسه جز سه کشور بزرگ کشور های اروپای غربی محسوب می شود که دارای سواحلی از دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس است. جمعیت کشور فرانسه حدودا 67 میلیون نفر است که بعد از کشور آلمان، دومین کشور پر جمعیت در اروپا به حساب می آید. شهر پاریس پایتخت فرانسه، مرکز تجاری، اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگ و ادامه

ویزای توریستی فرانسه

ویزای توریستی فرانسه چیست؟این ویزا مختص گردشگرانی است که قصد دارند از کشور فرانسه بازدید نمایند. مدت زمان اقامت این مسافران در فرانسه کمتر از 3 ماه است و فرد حق کار در فرانسه را در این مدت زمان ندارد. توریست حق استفاده از خدمات پزشکی را در فرانسه دارا می باشد. جهت سفر به کشور فرانسه نیاز به ویزای ادامه

تمام دلایلی که موجب ریجکت شدن ویزای فرانسه می شود

هر آنچه موجب ریجکت شدن ویزای فرانسه می شودفرانسه در همسایگی کشورهای همچون آلمان، سوئیس، بلژیک و ایتالیا قرار دارد و عضو کشورهای شینگن می باشد. به همین دلیل، دریافت ویزای فرانسه به منزله ی دریافت ویزای شینگن است و افرادی که این ویزای فرانسه را دریافت کنند می توانند به کشور هایی که عضو شینگن هستند ادامه